Tytuł pracy magisterskiej: 114400 litrów……
114400 litrów to iloczyn pięciu lat uczelnianych godzin i ilość litrów powietrza na godzinę niezbędna do twórczego działania. To alchemiczna wartość depozytu profesorskich i studenckich fragmentów wnętrz. Aktywna ilość uczelnianego powietrza przez przymus oddychania wywołała u mnie zdarzenia, którym nadałem znaczenia i wartości. Tą pracą przyglądam się medium jakim jest powietrze. Przegranym wydaje się obraz inny, niż obraz Świata widziany okiem. Szukam wartości w próbie odbioru obrazu również z udziałem pozostałych zmysłów. Powietrze w wielu spekulacjach filozoficznych pojmowane jest jako pojemnik symbolizujący przestrzeń i łono, rozumiane jako kreatywność. Blok lodowy dialoguje z powietrzem będącym z natury amorficznym i nadajającym kształt wszystkiemu. Ów niewygodny obiekt, którego stanę się depozytariuszem przypominać mi będzie o nietrwałości bez wysiłku. Połączenie lodowego obiektu fizycznie obecnego podczas obrony z obrazem video, stanowi integralną całość pracy magisterskiej.
Słowa klucze: #powietrze #zmysły #wartości #płynność # depozyt