Performance przygotowany w ramach obrony pracy dyplomowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tematyka: Symulakrum. Grupa osób wcieliła się w rolę widowni i została zarejestrowana w rozdzielczości 4k za pomocą kamery. Następnie nagranie wyświetlono na ekranie kinowym, a widownia nauczyła się naśladować swoje ruchy i zachowanie, tak aby w trakcie prezentacji pracy zatarła się granica pomiędzy światem rzeczywistym, a symulakrum.